– Họ tên: HOÀNG VĂN HẢI

– Chức vụ: Viện trưởng 

– Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

– Điện thoại: 0983.288.119

– Email: hoangvanhaifbu@gmail.com

 

– Họ tên: PHẠM PHAN DŨNG

– Chức vụ: Phó viện trưởng 

–  Học vị: Tiến sĩ

– Điện thoại: 0903.285.090

– Email: phamphandung57@gmail.com

 

  1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội ra đời cùng với việc thành lập Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội theo quyết định số 2336/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Khoa Quản trị Kinh doanh là một trong những khoa đào tạo chủ chốt của trường. Từ năm 2021 Khoa Quản trị kinh doanh chuyển thành Viện quản trị kinh doanh.

  1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

Viện Quản trị kinh doanh đào tạo 2 chuyên ngành chính:

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể;

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nắm vững những kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh được thiết kế theo lĩnh vực chuyên sâu như: quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản trị dự án đầu tư, quản trị tài chính, quản trị thương hiệu; có khả năng lập kế hoạch kinh doanh, quản trị nhân sự, lên kế hoạch sản xuất, quản trị tài chính, lên kế hoạch tài chính, thực hiện các nghiên cứu mang tính thực tiễn trong ngành quản trị kinh doanh; tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, quản trị tài chính…sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc chuyên môn.

– Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập; có trình độ đáp ứng được các yêu cầu xã hội về nguồn nhân lực có trình độ đại học thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nắm vững các kiến thức chuyên ngành Kinh doanh thương mại liên quan đến các lĩnh vực chuyên sâu: đàm phán thương mại, marketing thương mại, dịch vụ; marketing xuất nhập khẩu, pháp luật về thương mại, thanh toán và tín dụng, vận tải và bảo hiểm hàng hóa…

  1. CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (nếu có) theo các quy chế tương ứng. Phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên trong khoa.

  1. NHIỆM VỤ

– Tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực Khoa

– Đào tạo

– Nghiên cứu khoa học, mở rộng đào tạo và hợp tác quốc tế

– Công tác sinh viên

– Thực hiện các công việc quản lý hành chính trong khoa theo quy định

  1. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA

6.1. Lãnh đạo Viện và bộ phận văn phòng Viện

– Viện trưởng: Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hải

Email: hoangvanhaifbu@gmail.com

–  Phó Viện trưởng: TS. Phạm Phan Dũng

Email: phamphandung57@gmail.com

–  Cán bộ văn phòng viện: ThS. Dương Thị Giang

Email: duonggiang46@gmail.com

6.2. Lãnh đạo bộ môn

– Bộ môn Quản trị kinh doanh:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Hoàng Văn Hải

Email: hoangvanhaifbu@gmail.com

– Bộ môn Kinh doanh thương mại

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thông Thái

Email: thongthaitm2011@gmail.com

  1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

– Trọng giá trị tri thức và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp

– Khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng sự say mê

– Tôn trọng sự khác biệt và coi trọng hợp tác

– Coi trọng chất lượng là uy tín và là danh dự

  1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

– Củng cố tổ chức, hoàn thiện bộ máy, phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng và đảm bảo hài hòa về mặt cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảng viên.

– Đảm bảo công tác tuyển sinh đại học chính quy hai chuyên ngành là Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại phù hợp với định hướng phát triển của trường.

– Tích cực tham gia các đề tài NCKH của Trường, của các bộ, ngành và tiến hành biên soạn một số giáo trình cơ bản về quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại.

– Tạo môi trường học tập, thi đua phấn đấu lành mạnh cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa.

  1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Viện Quản trị kinh doanh, trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội – Tầng 7, số 136 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Email: khoaquantrikinhdoanhfbu@gmail.com