19/05/2021

Kết nạp Đảng – Chi bộ QTKD

Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã chú trọng và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên bằng