Cơ hội nghề nghiệp

Các lý do để bạn quyết định học ngành quản trị kinh doanh

Các lý do để bạn quyết định học ngành quản trị kinh doanh

Cơ hội việc làm lớn, phạm vi làm việc rộng

Hiện tại, doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển. Chỉ tính riêng khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng ta đã có khoảng 200.000 doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn, liên doanh, doanh nghiệp hoạt động ngoài nước cũng rất phát triển. Tất cả đang tạo nên những địa chỉ làm việc vô cùng phong phú cho các quản trị viên trong tương lai…

Phát triển kỹ năng toàn diện

Chọn học ngành Quản trị kinh doanh là một trong những con đường giúp bạn phát triển toàn diện bản thân. Chương trình giảng tại dạy tại Trường đều được thiết lập dựa trên nền tảng phát triển kiến thức chuyên sâu, tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực chuyên môn tại các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình trải nghiệm thực tế, sinh viên còn có cơ hội phát triển nhiều kỹ năng như: giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, lãnh đạo, quản lý đội ngũ… và những kỹ năng phổ quát nhất có thể áp dụng cho bất kỳ con đường sự nghiệp nào mà bạn lựa chọn.

Công việc và môi trường làm việc ngành quản trị năng động hơn

Quản trị kinh doanh là thực hiện các hành vi quản trị của quá trình kinh doanh để phát triển công việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh chia thành nhiều ngành khác nhau như: quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh quốc tế, Tổ chức sự kiện, Thương mại, Marketing, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Quản trị truyền thông,…

Công việc quản trị không dập khuôn máy móc, đặc biệt là luôn khuyến khích suy nghĩ, đổi mới và sáng tạo. Thị trường và môi trường kinh doanh luôn luôn thay đổi vừa là thách thức vừa là niềm vui của ngành này.

Thu nhập cá nhân cao

Như bạn đã biết, quản trị viên thường hoạt động trong môi trường luôn biến động, nên việc ra quyết định hoặc trực tiếp tổ chức, thực thi quyết định kinh doanh luôn phải đối mặt với các rủi ro, thậm chí xác suất thành công là không lớn. Ngoài việc tiến hành các quyết định trong điều kiện thuận lợi, trong nhiều trường hợp bạn vẫn phải thực thi nhiệm vụ rất mạo hiểm. Đổi lại, bạn sẽ nhanh chóng được đề bạt, tăng lương và các khoản ngoài lương. Thông thường, ngoài lương cơ bản, các doanh nghiệp thường trả lương theo kết quả công việc như lương, thưởng theo doanh thu, lợi nhuận. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho bạn.

Tạo việc làm và thu nhập cho mọi người trong doanh nghiệp

Để Doanh nghiệp tồn tại và phát triển, người làm kinh doanh luôn có ý thức tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng, tìm cách tăng doanh thu, lợi nhuận. Do vậy phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giúp người lao động có thu nhập ổn định, góp phần ổn định và phát triển kinh tế đất nước cũng là đạo đức, nghĩa vụ và niềm tự hào của doanh nghiệp với vai trò là người dân.

Mở rộng mối quan hệ

Ngày nay, những mối quan hệ tốt là chất xúc tác cho mọi thành công. Học quản trị kinh doanh có nhiều cơ hội tốt để gặp gỡ với nhiều người ở mọi lĩnh vực khác nhau, ở các vị trí khác nhau, có chung niềm đam mê học tập. Những người bạn học cũng chính là nguồn đối tác, khách hàng tin cậy mà bạn có thể “khai thác”. Đặc biệt hơn cả, họ có thể là những người thầy sẵn sàng soi đường chỉ lối cho sự nghiệp của bạn.

Các tin liên quan